Disclaimer

PortingXS heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks aanvaardt PortingXS geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site. Evenmin voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelen en/of nalaten en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de inhoud van deze site. Op alle activiteiten en offertes van PortingXS en alle overeenkomsten waarbij zij direct danwel indirect partij is, zijn bij uitsluiting van toepassing haar Algemene Voorwaarden.

Nieuwsbrief

Sign up for PXS by numbers

Social media

Twitter

Volg ons