EZ consulteert beleidsregel over begrip ‘Internetdienst’

EZ consulteert beleidsregel over begrip ‘Internetdienst’

12 mei

Het Ministerie van Economische Zaken heeft een beleidsregel ter consultatie gepubliceerd waarmee het duidelijk wil maken welke vorm van internetdiensten wel of niet vallen onder de in de Telecommunicatie geregelde vorm van netneutraliteit.

De beleidsregel betreft vooral verduidelijking van het in artikel 7.4a van de Telecomwet opgenomen begrip internettoegangsdienst in relatie tot het aanbieden van losse, via internet geleverde, diensten. De consultatie loopt tot en met 30 mei en is bedoeld om commentaar te verzamelen op de voorgenomen beleidsregel met betrekking tot netneutraliteit.

Met de beleidsregel wordt volgens EZ beoogd dat aanbieders bij het aanbieden van internettoegang niet langer bepaalde diensten of toepassingen afwijkend tariferen, ongeacht of deze ook als losse dienst wordt geboden. Hiermee wordt het omzeilen van het verbod op (positieve en negatieve) prijsdiscriminatie bij het bieden van internettoegang voorkomen.

Artikel 7.4a Telecommunicatiewet stelt dat aanbieders van internettoegangsdiensten bij het leveren van de internettoegangsdienst geen diensten of toepassingen mogen belemmeren of vertragen. Ookmogen zij de hoogte van het tarief voor de internettoegangsdienst niet afhankelijk stellen van de diensten en toepassingen die via de internettoegangsdienst worden gebruikt. Een losse via het internet geleverde dienst is geen internettoegangsdienst, wat betekent dat de netneutraliteitsregels (inclusief de regels over tarifering) niet van toepassing zijn. Deze dienst mag dus apart worden getarifeerd.

In de toelichting op artikel 7.4a van de Telecommunicatiewet was al gesteld dat van een losse dienst die buiten de werking van artikel 7.4a Tw valt geen sprake is als meerdere losse diensten tegelijkertijd worden geleverd. Dan is er sprake van een internettoegangsdienst en moet netneutrale internettoegang worden geleverd waarbij geen diensten of toepassingen worden geblokkeerd of vertraagd of anders worden getarifeerd.

In de beleidsregel wordt verder verduidelijkt wat een internettoegangsdienst is en wat een aparte dienst is die over internet wordt geleverd. Als toegang tot websites, meerdere diensten of toepassingen, zoals apps, wordt aangeboden, is er sprake van een internettoegangsdienst. Het is op grond van artikel 7.4a  dan niet toegestaan om een dienst, bestaande uit toegang tot (bepaalde) webpagina’s, diensten of toepassingen, aan te bieden, waarbij het gebruik van bepaalde toepassingen of diensten wordt geblokkeerd of apart wordt getarifeerd. Dit betekent volgens de beleidsregel dat aanbieders wel losse diensten via het internet, maar geen pakketten voor toegang tot een deel van het internet kunnen aanbieden.”

Wat wel is toegestaan?  Een telecomaanbieder kan een los abonnement aanbieden voor mobiel bellen via VoIP in plaats van met de gewone mobiele telefoondienst (zoals een VoIP mobiele telefonie-abonnement). Deze dienst wordt weliswaar via het internet geleverd, maar het is geen dienst die toegang tot internet biedt,  dus geen internettoegangsdienst zoals bedoeld in artikel 7.4a, maar een telefoondienst. Dan is het toegestaan het overige internetverkeer (bij een VoIP-onlyabonnement al het verkeer dat niet voor VoIP wordt gebruikt) te blokkeren.”

Deze toelichting moet duidelijk maken dat het aanbieden van een losse dienst via het internet, niet onder artikel 7.4a van de Telecommunicatiewet valt, omdat het geen ‘internettoegangsdienst’ is. Met een losse dienst wordt een dienst of toepassing bedoeld die via internet wordt geleverd, maar waarbij uitsluitend die dienst of toepassing kan worden gebruikt: de rest van het internet wordt niet toegankelijk gemaakt. Deze mogelijkheid is bewust toegestaan voor consumenten die geen behoefte hebben aan internettoegang, maar wel één dienst (zoals een e-maildienst of een streaming muziekapp) willen gebruiken die over internet wordt geleverd.

Bron: Telecompaper

 

Delen

Nieuwsbrief

Sign up for PXS by numbers

Social media

Twitter

Volg ons