Exclude

Bescherming tegen fraudenummers

PortingXS presenteert Exclude
Een dienst waarbij u, door met elkaar te delen, uw eindgebruikers intensiever kunt beschermen tegen (internationale) fraudenummers èn uzelf natuurlijk ook!

Delen zorgt voor kwaliteit
PortingXS introduceert Exclude voor Nederlandse telecom operators en service providers. Een dienst die ervoor zorgt dat internationale fraudenummers door deelnemende operators gedeeld, opgeslagen en beheerd worden. Hierdoor beschermt u uw eindgebruiker en worden problemen omtrent frauduleuze nummers door het delen van deze data verder geminimaliseerd.

Registratieplatform
Exclude biedt telecom operators en service providers een registratieplatform voor nationale en internationale nummers die gebruikt/misbruikt zijn voor fraudeactiviteiten. Doordat Exclude een centraal deel- en distributiepunt is, wordt een kwalitatief hoogwaardige dataset gegenereerd, waarmee fraude wordt tegengegaan.

Neem contact op met PortingXS